Ασκησιολόγιο

Ασκήσεις κλειστού τύπου (συμπλήρωση κενών, αντιστοίχιση, πολλαπλής επιλογής, πολλών επιλογών, σταυρόλεξο, ανακατεμένες λέξεις) φτιαγμένες με το HotPotatoes. Κάντε κλικ εδώ για να τις δείτε.

 


Διάφορα φύλλα εργασίας

(Είναι φτιαγμένα με το Multi Media Builder. Είναι αρχεία τύπου exe)

Φύλλο εργασίας για το "μπ" (837ΚΒ)

Φύλλο εργασίας για το "ντ" (1.279ΚΒ)

Φύλλο εργασίας για το "σπρ" (750ΚΒ)

Φύλλο εργασίας για το "στρ" (747ΚΒ)

Συνδυασμός συλλαβών για σχηματισμό λέξεων που έχουν "ντ" (2.083ΚΒ)

Συνδυασμός συλλαβών για σχηματισμό λέξεων που αρχίζουν από "α" (1.825ΚΒ)

Συνδυάζω συλλαβές και φτιάχνω λέξεις από "μ" (1.281ΚΒ)

 


Ασκήσεις για νήπια

Τα αρχεία που ακολουθούν είναι μεταγραφή από επιλεγμένα φύλλα εργασίας του βιβλίου "πού; πόσο; ποιο; ψάχνω-βρίσκω και μετρώ (ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Ι)", Υπ.Ε.Π.Θ., έκδοση 1999.

(Είναι φτιαγμένα με το Multi Media Builder. Είναι αρχεία τύπου exe)

Σελ.07  (πάνω, κάτω από, πάνω από) (1.712ΚΒ)

Σελ.09  (μέσα-έξω) (1.926ΚΒ)

Σελ.35  (πλατύ-στενό) (1.661ΚΒ)

Σελ.59  (σειροθέτηση από το ψηλότερο στο χαμηλότερο) (1.025ΚΒ)

 

Διορθωτική ανάγνωση

Τα αρχεία που ακολουθούν είναι μεταγραφή από επιλεγμένα φύλλα εργασίας των ομώνυμων βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, έκδοση 1997.

(Είναι φτιαγμένα με το Multi Media Builder. Είναι αρχεία τύπου exe)

Τεύχος Β΄ σελίδες 8,9 (1.314ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 16,17 (1.349ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 26,27 (1.942ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 36,37 (1.792ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 46,47 (1.438ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 49,57 (4.566ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 58,59 (2.653KΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 60,68 (850ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 69,70 (855ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 71,74 (2.286ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 79,80 (906ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 81,84 (875ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 85,88 (814ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 95,98 (827ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 103,104 (912ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 125,126 (1.418ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδες 134,135 (1.137ΚΒ)

Τεύχος Β΄ σελίδα 145 (1.185ΚΒ)

Τεύχος Δ΄ σελίδα 14 (1.207ΚΒ)

Τεύχος Δ΄ σελίδα 17 (1.145ΚΒ)

Τεύχος Δ΄ σελίδα 20 (2.037ΚΒ)

Τεύχος Ε΄ σελίδα 7 (1.200ΚΒ)

Τεύχος Ε΄ σελίδα 8 (1.143ΚΒ)

Τεύχος ΣΤ΄ σελίδα 10 (737ΚΒ)

Ανάγνωση για κατανόηση

Τα αρχεία που ακολουθούν είναι μεταγραφή από επιλεγμένα φύλλα εργασίας των ομώνυμων βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, έκδοση 1996.

(Είναι φτιαγμένα με το Multi Media Builder. Είναι αρχεία τύπου exe)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 5 (1.076ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 6 (1.343ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 7 (1.332ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 8 (1.304ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 9 (1.124ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 10 (1.454ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 11 (1.672ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 12 (1.188ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 13 (1.438ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 15 (1.132ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 16 (1.425ΚΒ)

Βιβλίο 1ο, σελίδα 17 (1.378ΚΒ)