Άσκηση 1η

Για να πας στην επόμενη άσκηση πρέπει η βαθμολογία σου σ' αυτήν να είναι τουλάχιστον 70%