Θεόδωρος Αρχοντίδης

Δάσκαλος

Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master). Ειδίκευση: Πληροφορική στην Εκπαίδευση (2004, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών)

Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή (2008, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

 

archtheo@hotmail.com

http://blogs.sch.gr/archtheo (το blog μου στο ΠΣΔ)

 

Οργανική θέση: 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Τ.Ε.)

Τωρινή θέση: 14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Διευθυντής)

 

 Πρακτικές οδηγίες για το MySchool

 

 Ψηφιακή υπογραφή από το ΠΣΔ
(έκδοση πιστοποιητικού, εγκατάσταση, χρήση, απεγκατάσταση)

 

 

e-class

 Οδηγίες για μαθητές (αρχική σύνδεση και εγγραφή σε μαθήματα)

Δημιουργία ασκήσεων στην eclass (Βίντεο 15')

 

     Webex
Οδηγίες για μαθητές
Οδηγίες για δασκάλους
Ρυθμίσεις λογαριασμού (για τον δάσκαλο)
Webex με παράλληλη χρήση του πίνακα της τάξης (για τον δάσκαλο, βίντεο 2΄)
Webex με παράλληλη χρήση επιτραπέζιου πίνακα (για τον δάσκαλο, βίντεο 3΄)
Σταθεροποίηση εικόνας ομιλητή για χρήση με τον πίνακα της τάξης ή τον επιτραπέζιο πίνακα (για τον δάσκαλο)
 

 

 

Για τους μαθητές μου του Β΄ επιπέδου

 

Λογισμικά

 

20 δικαιώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε (σε μορφή word, 271KB)

 

Ασκήσεις

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ